MOV PROGRAMI - sociala in zdravje

»Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter opolnomočenje oseb za lažji vstop na trg dela«

Mestna občina Velenje v letu 2019 sofinancira projekte socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov. V sklopu tega se Zavod USPEŠEN.SI uspešno vključuje in sodeluje v partnerskem sodelovanju z izvajalcem programa socialne aktivacije s povezovanjem z zaposlitvenimi programi.

Uporabniki projekta:    

Uporabniki projekta so najranljivejše ciljne skupine, dolgotrajno brezposelne, ki so v zadnjih 24-ih mesecih najmanj 12-krat prejele denarno socialno pomoč, v starosti do 49 let, z opaznimi in manj opaznimi specifičnimi zdravstvenimi težavami.

Glavne projektne aktivnosti, ki jih kot partnerji na projektu imamo, zajemajo aktivno vključevanje in delovanje v Modulu I, II, III: Pripravljalni, in izvedbeni modul z izvedbo delovnih aktivnosti, učenjem skozi delo in aktivnim sodelovanjem s projektnimi partnerji in drugimi deležniki, pripravo in izdelavo končnih produktov/storitev, predstavitev izvedenih aktivnosti okolju.

Z vključitvijo v projektno partnersko sodelovanje, pripomoremo h kvalitetnejši izvedbi projekta, kar dokazujejo pretekle izkušnje in reference s področja karierne orientacije, načrtovanja, organiziranja in vodenja tudi drugih vsebin opismenjevanja.

Naše aktivnosti se nanašajo na naslednja področja:

 • strokovna podpora udeležencem pri izvajanju različnih preventivnih vsebin, ki zagotavljajo socialno in delovno vključenost udeležencev,
 • svetovanje in informiranje uporabnikov,
 • učna pomoč,
 • izvajanje vsebin za pridobivanje in razvoj kompetenc za iskanje zaposlitve,
 • izvajanje preventivnih vsebin, ki zagotavljajo večjo socialno vključenost udeležencev
 • sodelovanju pri izvajanju skupnih delovnih akcij in učenju skozi delo za skupino oseb iz ciljne skupine, ki omogočajo ohranjanje in  pridobivanje delovnih veščin, sposobnosti in funkcionalna znanja,
 • sodelovanje pri izvedbi dobrodelne akcije (izdelava punčk in terapevtskih blazin za starostnike ipd.),
 • sodelovanje na posvetih za izmenjavo mnenj/izkušenj/dobrih praks/informacij.

S sodelovanjem na projektu prispevamo k razvoju stimulativnega podpornega okolja, s katerim ciljnim skupinam udeležencem omogočimo lažje približevanje trgu dela, hkrati spodbujamo lokalno okolje, mesto Velenje k sodelovanju, aktiviranju in opolnomočenju pomoči potrebnih oseb.

Cilj projekta:

S partnerskim sodelovanjem želimo v programu vključenim osebam omogočiti, da realizirajo svoje življenjske in zaposlitvene cilje, potencirati priložnosti za realizacijo obiskov pri delodajalcih, na katerih se bodo osebno spoznali s potencialnimi delodajalci, kar bo še povečalo njihove zaposlitvene možnosti ter jih opolnomočiti pri uspešnem vključevanju v okolje.

                              

 

»Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter opolnomočenje oseb za lažji vstop na trg dela«

Mestna občina Velenje v letu 2018 sofinancira projekte socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov. V sklopu tega se Zavod USPEŠEN.SI uspešno vključuje in sodeluje v partnerskem sodelovanju z izvajalcem programa socialne aktivacije s povezovanjem z zaposlitvenimi programi.

Uporabniki projekta:    

Uporabniki projekta so najranljivejše ciljne skupine, dolgotrajno brezposelne, ki so v zadnjih 24-ih mesecih najmanj 12-krat prejele denarno socialno pomoč, v starosti do 49 let, z opaznimi in manj opaznimi specifičnimi zdravstvenimi težavami.

Glavne projektne aktivnosti, ki jih kot partnerji na projektu imamo, zajemajo aktivno vključevanje in delovanje v Modulu III: Izvedbeni modul z izvedbo delovnih aktivnosti, učenjem skozi delo in aktivnim sodelovanjem s projektnimi partnerji in drugimi deležniki, pripravo in izdelavo končnih produktov/storitev, predstavitev izvedenih aktivnosti okolju.

Z vključitvijo v projektno partnersko sodelovanje, pripomoremo h kvalitetnejši izvedbi projekta, kar dokazujejo pretekle izkušnje in reference s področja karierne orientacije, načrtovanja, organiziranja in vodenja tudi drugih vsebin opismenjevanja.

Naše aktivnosti se nanašajo na naslednja področja:

 • strokovna podpora udeležencem pri izvajanju različnih preventivnih vsebin, ki zagotavljajo socialno in delovno vključenost udeležencev,
 • svetovanje in informiranje uporabnikov,
 • učna pomoč,
 • izvajanje vsebin za pridobivanje in razvoj kompetenc za iskanje zaposlitve,
 • izvajanje preventivnih vsebin, ki zagotavljajo večjo socialno vključenost udeležencev
 • sodelovanju pri izvajanju skupnih delovnih akcij in učenju skozi delo za skupino oseb iz ciljne skupine, ki omogočajo ohranjanje in  pridobivanje delovnih veščin, sposobnosti in funkcionalna znanja,
 • sodelovanje pri izvedbi dobrodelne akcije (AS-ove punčke iz cunj, ipd.),
 • sodelovanje na posvetih za izmenjavo mnenj/izkušenj/dobrih praks/informacij.

S sodelovanjem na projektu prispevamo k razvoju stimulativnega podpornega okolja, s katerim ciljnim skupinam udeležencem omogočimo lažje približevanje trgu dela, hkrati spodbujamo lokalno okolje, mesto Velenje k sodelovanju, aktiviranju in opolnomočenju pomoči potrebnih oseb.

Cilj projekta:

S partnerskim sodelovanjem želimo v programu vključenim osebam omogočiti, da realizirajo svoje življenjske in zaposlitvene cilje, potencirati priložnosti za realizacijo obiskov pri delodajalcih in kariernih/zaposlitvenih sejmov, na katerih se bodo osebno spoznali s potencialnimi delodajalci, kar bo še povečalo njihove zaposlitvene možnosti ter jih opolnomočiti pri uspešnem vključevanju v okolje.