Odprt Center za odpravljanje socialnih stisk MAVRIČNI MOZAIK

31.03.2023
Odprt Center za odpravljanje socialnih stisk MAVRIČNI MOZAIK

V mesecu marcu 2023 smo v Zavodu Uspešen.si odprli Center za odpravljanje socialnih stisk ljudi MAVRIČNI MOZAIK, ki obravnava ranljive skupine lokalnega prebivalstva in se izvaja v letu 2023. 

Center nudi pomoči in podporo ranljivim skupinam lokalnega prebivalstva v Mestni občini Velenje pri odpravljanju socialnih stisk, z vključevanjem in spodbujanjem prostovoljstva.

Za vas izvajamo naslednje aktivnosti:

  • Delavnice za dvig jezikovnih in funkcionalnih kompetenc – sporazumevanje v slovenskem jeziku, dvig besedilnih spretnosti, finančno opismenjevanje za prezadolžene družine in posameznike, 
  • Delavnice za dvig socialnih kompetenc – treningi komunikacijskih veščin, treningi asertivnosti, timsko delo, usmerjanje k prevzemanju odgovornosti in k aktivnem pristopu reševanja svoje situacije, obvladovanje konfliktov, tehnike obvladovanja stresa, vloga čustev v vsakdanjem življenju, medosebni odnosi.
  • Delavnice za krepitev digitalnih kompetenc – računalniške delavnice, uporaba pametnih telefonov in aplikacij.
  • Individualno ali skupinsko svetovanje – razne tematike glede na potrebe uporabnikov.
  • Informiranje in pomoč pri administraciji in premagovanju birokratskih ovir.

Izobraževalne aktivnosti potekajo organizirano v prostorih centra, po potrebi tudi v e-obliki ob torkih in četrtkih v dopoldanskem času.

Uradne ure centra za informiranje, pomoč in svetovanje: ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 11.00 ter skladno z individualnimi dogovori z najavljenimi obiskovalci izven uradnih ur.