MOV PROGRAMI IN PROJEKTI - sociala in zdravje

Projekt Center za odpravljanje socialnih stisk ljudi "MAVRIČNI MOZAIK" 2023

 

Zavod Uspešen.si je bil podprt s strani Mestne občine Velenje za izvajanje projekta Center za odpravljanje socialnih stisk ljudi "MAVRIČNI MOZAIK", ki obravnava ranljive skupine lokalnega prebivalstva in se izvaja v letu 2023. 

Namen in cilji projekta

Osnovni namen projekta je nudenje pomoči in podpore ranljivim skupinam lokalnega prebivalstva pri odpravljanju socialnih stisk, z vključevanjem in spodbujanjem prostovoljstva. Splošni cilj projekta je zagotoviti dostopne, kakovostne in ustrezne storitve za odpravljanje socialnih stisk ljudi iz lokalnega okolja, s poudarkom na integraciji in opolnomočenju ranljivih skupin. Ranljive skupine lokalnega prebivalstva želimo socialno vključiti v vse dele družbenega življenja in jih opolnomočiti za reševanje problemov in odpravljanje socialnih stisk.

Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti so razdeljene na dve izvedbeni fazi. V prvi fazi so potekale priprave na vzpostavitev centra z otvoritvijo centra v mesecu marcu 2023. Druga faza zajema izvajanje brezplačnih aktivnosti za obiskovalce centra. 

Aktivnost 1: Izvajanje delavnic, individualnih in skupinskih svetovanj

  • Delavnice za dvig jezikovnih in funkcionalnih kompetenc – sporazumevanje v slovenskem jeziku, dvig besedilnih spretnosti, finančno opismenjevanje za prezadolžene družine in posameznike, 
  • Delavnice za dvig socialnih kompetenc – treningi komunikacijskih veščin, treningi asertivnosti, timsko delo, usmerjanje k prevzemanju odgovornosti in k aktivnem pristopu reševanja svoje situacije, obvladovanje konfliktov, tehnike obvladovanja stresa, vloga čustev v vsakdanjem življenju, medosebni odnosi.
  • Delavnice za krepitev digitalnih kompetenc – računalniške delavnice, uporaba pametnih telefonov in aplikacij.
  • Individualno ali skupinsko svetovanje – razne tematike glede na potrebe uporabnikov.

Izobraževalne aktivnosti potekajo organizirano v prostorih centra, po potrebi tudi v e-obliki ob torkih in četrtkih v dopoldanskem času.

Uradne ure centra za informiranje in svetovanje: ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 11.00 ter skladno z individualnimi dogovori z najavljenimi obiskovalci izven uradnih ur.

Aktivnost 2: Informiranje in pomoč pri administraciji in premagovanju birokratskih ovir

Urejanje dokumentacije zna biti za nekatere posameznike zelo stresno in zahtevno opravilo. Včasih se še tako navidezno enostavna zadeva zaplete in zavleče, v postopkih pa so potrebne tudi dopolnitve, zaradi česar nekateri posamezniki dobijo občutek, da so obtičali in se zadeve ne da urediti. V tem procesu uporabnikom nudimo pomoč pri administrativnih izzivih in premagovanju birokratskih ovir pri urejanju zadev za fizične osebe (npr. urejanje dovoljenj, pridobivanje uradnih dokumentov, prijava začasnega prebivališča, vpis v šolo, prijava v zdravstveno zavarovanje, priprava in pošiljanje ponudb, sestavljanje dopisov, pisanje življenjepisov ipd.).

Informiranje bo potekalo v času uradnih ur centra ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9.00 do 11.00 ter skladno z individualnimi dogovori z najavljenimi obiskovalci tudi izven uradnih ur.

Aktivnost 3: E-publikacija »Zgodbe mavričnega mozaika« z objavo izbranih motivacijskih zgodb uporabnikov centra

V času delovanja centra bomo pripravili, oblikovali in izdali e-publikacijo »Zgodbe mavričnega mozaika«. Publikacija bo zajemala izbrane motivacijske zgodbe uporabnikov, ki jih bomo pridobili v sklopu delovanja centra in celotnega procesa vključevanja. Publikacija bo javno dostopna in objavljena na spletni strani zavoda.

 

Zaključeni programi/projekti: 

"Projekt Socialna aktivacija  "AS – Aktiviraj SE!" 2022

"Projekt Socialna aktivacija  "AS – Aktiviraj SE!" - 2021

»Projekt Socialna aktivacija »AS – Aktiviraj SE!« - 2020

»Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter opolnomočenje oseb za lažji vstop na trg dela« - 2018, 2019