MOV projekti - mladi

AKTUALNI PROJEKTI 2022: Mestna občina Velenje v letu 2022 sofinancira projekte mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje. V sklopu tega  Zavoda USPEŠEN.SI izvaja različne vsebinsko zanimive in aktualne  projekte/programe za mlade:

  • Hitri zmenki s podjetniki
  • Sklop delavnic na različnih novodobnih področjih:
    Nove e-tehnologije (MS Teams, ZOOM, Google orodja)
  • Delavnice retorike in javnega nastopanja

Projekti/programi se izvajajo v obdobju: od 15. 5. 2022 do 15. 11. 2022.

Lokacija izvajanja: Zavod USPEŠEN.SI, Trg mladosti 6, 3320 Velenje (oz. v lokalnem okolju).

Uporabniki projekta: Mladi v starosti od 15 do 29 let.

Ciljna skupina: Zaposleni, brezposelni, aktivni iskalci zaposlitve, dijaki, študentje, vsi mladi željni novega znanja in pridobivanja kompetenc iz različnih vsebinskih področij.

Kratek opis projektov/programov:

  • Hitri zmenki s podjetniki

Opis: Hitri zmenki s podjetniki so ena od možnosti spoznavanja delodajalcev in urjenje mladih pri svoji lastni predstavitvi, ki si utirajo svojo poklicno pot ali pa zgolj razmišljajo o tem. Gre za proaktivno povezovanje delodajalcev z mladimi. Namen projekta je mlade usposobiti za čim boljšo lastno poznavanje in dobro predstavitev potencialnemu delodajalcu in jih hkrati aktivirati v smeri iskanja čim ugodnejše poklicne prihodnosti. V stiku z morebitnim prvim delodajalcem, tako na srečanju oseba zna predstaviti svoj zaposlitveni profil, izkušnje, prednosti, delodajalec pa postavi nekaj vprašanj.

Cilji projekta: mlade opremiti s potrebnimi kompetencami za vstop na trg dela, jih motivirati in opremiti s samozavestjo za lažje stopanje po karierni poti. S teoretičnimi in praktičnimi vsebinami bodo mladi pridobili znanje iz različnih področij za lažji vstop na trg dela.

Kontakt in nadaljnje informacije:  info@zavod-uspesen.si 

  • Sklop delavnic na različnih novodobnih področjih: Nove e-tehnologije (MS Teams, ZOOM, Google orodja)

Opis: Namen projekta je mladim ponuditi uporabna, praktična znanja iz novih e-tehnologij in jih seznaniti o širši uporabnosti le teh, tako iz vidika uporabnika kot iz vidika organizatorja raznih videokonferenčnih dogodkov oz. ustvarjanju različnih obrazcev, dokumentov itd.
V sklopu projekta bomo izvedli:
Delavnici o praktični uporabi MS Teamsov in ZOOMa, kjer se bodo udeleženci seznanili s praktično rabo videokonfrenčnih platform orodjih.
Delavnico Google orodja, kjer se bodo udeleženci seznanili z Google orodji za osebno in poslovno rabo.

Cilji projekta: povečati IK pismenost med mladimi na področju novih e-tehnologij.

Kontakt in nadaljnje informacije: info@zavod-uspesen.si 

  • Delavnice retorike in javnega nastopanja

Opis: Mladi bodo preko delavnic ugotovili, da retorika in javni nastop ni le pojavljanje v medijih, kot so televizija, radio, gledališki oder, temveč tudi vsakdanja srečanja z ljudmi, sovrstniki, različna predavanja, nastopi, sestanki, srečanja, kjer velja paziti na dober prvi in prav tako dober končni vtis. Na delavnicah se bodo soočili s tremo, ki je posledica človekovega duševnega in telesnega odziva in jo vsak posameznik občuti po svoje, zato se tudi zunanji znaki razlikujejo od človeka do človeka. Vse to pa se kot skupek odraža z govorico telesa, ki jo bomo skupaj z mladimi analizirali s pomočjo praktičnih vaj in video analize. Na ta način bodo dobili takojšne povratne informacije, ki jih bodo lahko uporabili v svojem izobraževalnem, poklicnem kot tudi vsakdanjem življenju.

Cilji projekta: mlade ozavestiti glede načinov komuniciranja in njihovih učinkov na pretočnost informacij ter jih spodbuditi k uporabi različnih tehnik za premagovanje strahu pri javnih nastopih.

Kontakt in nadaljnje informacije: info@zavod-uspesen.si 

ZAKLJUČENI PROJEKTI:

PROJEKTI: Hitri zmenki s podjetniki; Enodnevno usposabljanje mladih - Obvladaj Excel!; Sklop delavnic na različnih novodobnih področjih:
Nove e-tehnologije (MS Teams, ZOOM, Google orodja); Delavnice retorike in javnega nastopanja -2021

PROJEKT: Organizacija hitrih zmenkov iskalcev zaposlitve z delodajalci - 2020

PROJEKT: Organizacija hitrih zmenkov iskalcev zaposlitve z delodajalci - 2019

PROJEKT: Računalniški tečaj - 2018

PROJEKT: Organizacija hitrih zmenkov iskalcev zaposlitve z delodajalci - 2018