Študijski krožki

KAJ SO ŠTUDIJSKI KROŽKI?

Študijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje. Pomembni so za lokalni in osebni razvoj, privlačni po vsej Sloveniji od 1993 dalje. So priložnost za delovanje v okolju predvsem za tiste, ki težko dostopajo do učenja, a ne želijo biti pasivni. Študijski krožki so oblika sodelovalnega učenja (doživljanja, povzemanja) z značilno sestavo skupine (heterogena struktura, homogen interes), v kateri se vzpostavi pozitivna soodvisnost odgovornih posameznikovin se razvijajo sodelovalne spretnosti (komunikacija, spoštovanje različnosti in dogovorov). Pri nekaterih lahko govorimo tudi o sekundarni skupnosti.

 

Cilji in namen krožkov se s časom spreminjajo. Sprva, torej leta 1993, so imeli vlogo širitve učne ponudbe za odrasle in demokratizacije družbe, po desetletju je prišel v ospredje njihov namen boljša dostopnost učenja, motivacija pretežno nezainteresiranih odraslih za učenje in vključevanje ranljivih ciljnih skupin v družbo (razvoj).

VIR: ACS 2020

 

V šolskem letu 2021/2022 smo izvajali naslednje študijske krožke:​

 • ZDRAVO ŽIVLJENJE KLJUB STRESU - Namen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o zdravem načinu življenja.

Brošura udeležencev: brosura-hrana-za-mozgane.pdf 

 •  Z BARVAMI DO BOLJŠEGA POČUTJA - Namen študijskega krožka je spoznavanje barv in ozaveščanje posameznikov in širše javnosti, kako pomembne so barve v našem vsakdanjem življenju, tako v prehrani, našemu načinu oblačenja in okolici, ki nas obdaja.

Zgibanka udeležencev: z-barvami-do-boljsega-pocutja.pdf 

 • BODI VIDEN, BODI IN, BODI PROSTOVOLJEC - Namen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o pomenu prostovoljstva  v Sloveniji.

Brošuro udeležencev o prostovoljstvu si lahko ogledate TUKAJ. 

 • ČAR POZITIVNEGA RAZMIŠLJANJA - Namen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o pomembnosti pozitivnega načina razmišljanja.

 

V šolskem letu 2020/2021 izvajamo naslednje študijske krožke:

 • ZDRAVO ŽIVLJENJE KLJUB STRESUNamen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o zdravem načinu življenja.

Zaradi trenutne epidemiološke situacije v državi, izvajamo vsebine študijskih krožkov tudi na daljavo. 

Brošuro udeležencev dveh študijskih krožkov o zdravju (2020 in 2021= si lahko ogledate TUKAJ.

 •  Z BARVAMI DO BOLJŠEGA POČUTJA Namen študijskega krožka je spoznavanje barv in ozaveščanje posameznikov in širše javnosti, kako pomembne so barve v našem vsakdanjem življenju, tako v prehrani, našemu načinu oblačenja in okolici, ki nas obdaja.

Zgibanka udelezencev_Z barvami do boljsega pocutja = si lahko ogledate TUKAJ.pdf 

 • BODI VIDEN, BODI IN, BODI PROSTOVOLJEC - Namen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o pomenu prostovoljstva  v Sloveniji.

Brošuro udeležencev dveh študijskih krožkov o prostovoljstvu (2020 in 2021) si lahko ogledate TUKAJ. 

 • ČAR POZITIVNEGA RAZMIŠLJANJA - Namen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o pomembnosti pozitivnega načina razmišljanja.
Vse o študijskih krožkih, ki se izvajajo na območju celotne Slovenije, si lahko pobrskate TUKAJ.
 
 

 

V šolskem letu 2019/2020 smo izvajali naslednje študijske krožke:

 • BODI VIDEN, BODI IN, BODI PROSTOVOLJECNamen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o pomenu prostovoljstva  v Sloveniji.
 • ČAR POZITIVNEGA RAZMIŠLJANJANamen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o pomembnosti pozitivnega načina razmišljanja.
 • Z BARVAMI DO BOLJŠEGA POČUTJANamen študijskega krožka je spoznavanje barv in ozaveščanje posameznikov in širše javnosti, kako pomembne so barve v našem vsakdanjem življenju, tako v prehrani, našemu načinu oblačenja in okolici, ki nas obdaja.
 • ZDRAVO ŽIVLJENJE KLJUB STRESU - Namen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o zdravem načinu življenja.

 

V šolskem letu 2018/2019 smo izvajali naslednje študijske krožke:

 • POSLOVNI BONTON (Radlje ob Dravi in Ravne na Koroškem)

Cilj naših srečanj je posameznike ozavestiti o pomenu in vlogi poslovnega bontona na karierni poti kot enega najpomembnejših dejavnikov pri vzpostavljanju medsebojnega razumevanja, strpnosti in spoštovanja. Posameznike želimo oborožiti z znanjem, da bodo obvladali vsako situacijo in se v njej znašli suvereno, samozavestno in brez zadrege. Če obvladamo pravila poslovnega bontona, tudi razgovor za službo ali prva zaposlitev, ni nujno stresno in zoprno opravilo. V okviru študijskega krožka želimo prebivalce Koroške regije, predvsem manj izobražene (zaposlene in brezposelne), spodbuditi, da se bodo uspešno in samozavestno rokovali z vsako sitaucijo, ki jim pride na pot. 


 

 • UČINKOVITA KOMUNIKACIJA (Luče in Ravne na Koroškem)

Čisto premalo se zavedamo, kako pomembna je komunikacija na vseh področjih našega življenja. Pa naj gre za verbalno ali neverbalno sporazumevanje, pogovor s prijateljem ali pomembno poslovno stranko. Z učinkovito komunikacijo smo bolj  produktivni, lažje dosežemo zastavljene cilje, gradimo boljše medosebne odnose ter smo osebno bolj zadovoljni in uspešni. Zato želimo v okviru študijskega krožka udeležence ozavestiti o pomenu učinkovitega komuniciranja z deležniki na različnih področjih.


 

 • ZDRAVA DRUŽINA (Ravne na Koroškem)

Zavedajoč se dejstva, da zaradi hitrega tempa življenja, prenatrpanega življenjskega urnika, napornih služb ali stresa zaradi brezposelnosti in posledično slabših finančnih zmožnosti, družinsko življenje vedno bolj trpi. V današnjem času izginjajo klasične družinske vrednote, otroci vedno več časa preživijo za računalniki in telefoni, starši pa so zaradi preobremenjenosti izčrpani. Dandanes čisto premalo časa namenjamo ohranjanju tako psihičnega kot tudi fizičnega zdravja znotraj družine. Z izvedbo študijskega krožka želimo udeležence ozavestiti, da je ohranjanje zdravja kljub hitrem tempu pomembno, in pa predvsem, da je to mogoče doseči!