Študijski krožki

KAJ SO ŠTUDIJSKI KROŽKI?

Študijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje. Pomembni so za lokalni in osebni razvoj, privlačni po vsej Sloveniji od 1993 dalje. So priložnost za delovanje v okolju predvsem za tiste, ki težko dostopajo do učenja, a ne želijo biti pasivni. Študijski krožki so oblika sodelovalnega učenja (doživljanja, povzemanja) z značilno sestavo skupine (heterogena struktura, homogen interes), v kateri se vzpostavi pozitivna soodvisnost odgovornih posameznikovin se razvijajo sodelovalne spretnosti (komunikacija, spoštovanje različnosti in dogovorov). Pri nekaterih lahko govorimo tudi o sekundarni skupnosti.

 

Cilji in namen krožkov se s časom spreminjajo. Sprva, torej leta 1993, so imeli vlogo širitve učne ponudbe za odrasle in demokratizacije družbe, po desetletju je prišel v ospredje njihov namen boljša dostopnost učenja, motivacija pretežno nezainteresiranih odraslih za učenje in vključevanje ranljivih ciljnih skupin v družbo (razvoj).

VIR: ACS 2020

Vse o študijskih krožkih, ki se izvajajo na območju celotne Slovenije, si lahko pobrskate TUKAJ.

 

V letu 2023 izvajamo naslednje študijske krožke:​

 

V šolskem letu 2021/2022 smo izvajali naslednje študijske krožke:​

 • ZDRAVO ŽIVLJENJE KLJUB STRESU - Namen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o zdravem načinu življenja.
 •  Z BARVAMI DO BOLJŠEGA POČUTJA - Namen študijskega krožka je spoznavanje barv in ozaveščanje posameznikov in širše javnosti, kako pomembne so barve v našem vsakdanjem življenju, tako v prehrani, našemu načinu oblačenja in okolici, ki nas obdaja.
 • BODI VIDEN, BODI IN, BODI PROSTOVOLJEC - Namen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o pomenu prostovoljstva  v Sloveniji.
 • ČAR POZITIVNEGA RAZMIŠLJANJA - Namen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o pomembnosti pozitivnega načina razmišljanja.

 

V šolskem letu 2020/2021 smo izvajali naslednje študijske krožke:

 • ZDRAVO ŽIVLJENJE KLJUB STRESUNamen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o zdravem načinu življenja.
 •  Z BARVAMI DO BOLJŠEGA POČUTJA Namen študijskega krožka je spoznavanje barv in ozaveščanje posameznikov in širše javnosti, kako pomembne so barve v našem vsakdanjem življenju, tako v prehrani, našemu načinu oblačenja in okolici, ki nas obdaja.
 • BODI VIDEN, BODI IN, BODI PROSTOVOLJEC - Namen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o pomenu prostovoljstva  v Sloveniji.
 • ČAR POZITIVNEGA RAZMIŠLJANJA - Namen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o pomembnosti pozitivnega načina razmišljanja.
 
 

V šolskem letu 2019/2020 smo izvajali naslednje študijske krožke:

 • BODI VIDEN, BODI IN, BODI PROSTOVOLJECNamen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o pomenu prostovoljstva  v Sloveniji.
 • ČAR POZITIVNEGA RAZMIŠLJANJANamen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o pomembnosti pozitivnega načina razmišljanja.
 • Z BARVAMI DO BOLJŠEGA POČUTJANamen študijskega krožka je spoznavanje barv in ozaveščanje posameznikov in širše javnosti, kako pomembne so barve v našem vsakdanjem življenju, tako v prehrani, našemu načinu oblačenja in okolici, ki nas obdaja.
 • ZDRAVO ŽIVLJENJE KLJUB STRESU - Namen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o zdravem načinu življenja.

 

V šolskem letu 2018/2019 smo izvajali naslednje študijske krožke:

 • POSLOVNI BONTON (Radlje ob Dravi in Ravne na Koroškem)
 • UČINKOVITA KOMUNIKACIJA (Luče in Ravne na Koroškem)
 • ZDRAVA DRUŽINA (Ravne na Koroškem)