DELAVNICA TIPA C1 - KARIERA PO PETDESETEM

Ciljna skupina za vključitev v delavnico Kariera po petdesetem so osebe, ki so starejše od 50 let.

Namen delavnice je aktivacija udeležencev pri prepoznavanju svojih prednosti in pridobljenih kompetenc ter iskanje možnosti na trgu dela v okviru standardnih in alternativnih oblik zaposlovanja.

Trajanje delavnice: 20 pedagoških ur, ki se izvedejo v štirih dneh, po pet pedagoških ur dnevno.

Vsebina skupinskega dela delavnice:

 • karierne izkušnje in pridobljenih novih znanj;
 • pomembni dosežki v karieri, prepoznavanje kompetenc, znanj in veščin;
 • prikaz primerov dobre prakse;
 • zastavljanje kariernih ciljev in značilnosti teh ciljev;
 • poznavanje informacijske tehnologije pri vstopanju na trg dela;
 • mreženje;
 • veščine iskanja zaposlitve;
 • kako obdržati zaposlitev – spoznavanje novega delovnega okolja, prilagajanje, medgeneracijsko sodelovanje;
 • oblikovanje konkretnih načrtov.

Metode: delo v manjših skupinah, samostojno delo, uporaba pripomočkov za načrtovanje kariere.

Rezultat delavnice: popis kompetenc, znanj in veščin.

Lokacije izvedbe:

 • Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI, Trg mladosti 6, 3320 Velenje
 • Jakijeva hiša Nazarje, Zadrečka cesta 35, 3331 Nazarje;
 • Mladinski center Dravograd, Koroška cesta 50, 2370 Dravograd;
 • MPIK (sejna soba), Dobja vas 185, 2390 Ravne na Koroškem.
   

Delavnico izvajamo kot izbrani koncesionar v okviru aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere za uporabnike storitev za trg dela.