DELAVNICA TIPA C2 - UČINKOVIT NASTOP NA TRGU DELA

Ciljna skupina so neposredno zaposljive osebe, pri katerih niso bile prepoznane večje ovire pri iskanju zaposlitve, vendar pa kljub temu še vedno potrebujejo dodatno pomoč pri ponovni integraciji na trg dela.

Namen delavnice je še povečati učinkovitost nastopa udeležencev na trgu dela ter jih seznaniti z drugačnimi, sodobnejšimi načini iskanja zaposlitve, ki lahko pripomorejo bodisi k aktivnejšemu in bolj učinkovitemu iskanju zaposlitve, bodisi k drugim aktivnostim za graditev njihove karierne poti s ciljem zaposlitve.

Trajanje in potek delavnice: 24 pedagoških ur, ki se izvedejo v šestih dneh, po štiri pedagoške ure dnevno.

Vsebina delavnice:

 • prepoznavanje kompetenc, znanj in veščin udeležencev s pomočjo pripomočkov za samostojno načrtovanje kariere
 • postavljanje kariernih ciljev in izdelava kariernega načrta;
 • odkriti in skriti trg dela (mreženje);
 • sodobni viri informacij in iskanje zaposlitve s pomočjo različnih spletnih portalov ter izdelava profila;
 • različne oblike zaposlovanja (projektno delo, kreiranje delovnih mest, samozaposlovanje, itd.);
 • pričakovanja delodajalcev na sodobnem trgu dela, osnove delovne zakonodaje in načini selekcije kadrov;
 • prepoznavanje pričakovanj konkretnih delodajalcev;
 • prilagajanje ponudbe pričakovanju delodajalcev; analiza oglasov in pridobivanje dodatnih informacij o zahtevah in pričakovanjih;
 • pisna in ustna predstavitev, izdelava življenjepisa (CV) za konkretno delovno mesto, predstavitvenega pisma in CV vizitke;
 • izboljšanje nastopa na zaposlitvenem razgovoru;
 • medosebni odnosi na delovnem mestu – delo v timu, reševanje nesporazumov.

Metode: predstavitev vsebin, delo v manjših skupinah, samostojno delo, uporaba pripomočkov za načrtovanje kariere.

Rezultat delavnice: izdelava življenjepisa (CV) s predstavitvenim pismom za konkretno delovno mesto in izdelava CV vizitke.

Lokacije izvedbe:

 • Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI, Trg mladosti 6, 3320 Velenje
 • Jakijeva hiša Nazarje, Zadrečka cesta 35, 3331 Nazarje;
 • Mladinski center Dravograd, Koroška cesta 50, 2370 Dravograd;
 • MPIK (sejna soba), Dobja vas 185, 2390 Ravne na Koroškem.

Delavnico izvajamo kot izbrani koncesionar v okviru aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere za uporabnike storitev za trg dela.