DELAVNICA TIPA D - SVETOVALNICA

Ciljna skupina so dolgotrajno brezposelne osebe, ki se v prvih dvanajstih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb niso uspele zaposliti ter potrebujejo pomoč pri motiviranju in aktivaciji, podporo pri spreminjanju stališč, ki jih ovirajo pri aktivnem iskanju zaposlitve in pri premagovanju situacijskih ovir.

Namen delavnice je udeležencem pomagati prepoznati svoj položaj na trgu dela, jih usposobiti za samostojno vodenje kariere in aktivno reševanje lastne brezposelnosti, jih ozavestiti o omejujočih prepričanjih in stališčih, ki jih imajo do iskanja zaposlitve, vključno s spreminjanjem le-teh, postaviti nove cilje in pridobiti manjkajoče veščine iskanja zaposlitve ter jim nuditi pomoč in podporo pri njihovih aktivnostih.

Potek delavnice:
1. skupinsko srečanje: pet dni po štiri pedagoške ure dnevno – skupaj 20 pedagoških ur.
2. individualno srečanje: individualno srečanje za posameznega udeleženca traja eno pedagoško uro;
3. skupinsko srečanje: štiri dni po štiri pedagoške ure dnevno – skupaj 16 pedagoških ur.
4. individualno srečanje: individualno srečanje za posameznega udeleženca traja eno pedagoško uro;
5. skupinsko srečanje: tri dni po pet pedagoških ur dnevno – skupaj 15 pedagoških ur.
6. individualno srečanje: individualno srečanje za posameznega udeleženca traja eno pedagoško uro.

Trajanje delavnice za udeleženca: 51 skupinskih pedagoških ur in 3 individualne pedagoške ure na udeleženca, skupaj 54 pedagoških ur.

Trajanje delavnice za koncesionarja:  96 pedagoških ur, v skupnem trajanju 21 dni.

Vsebina delavnice:

  • identifikacija pozitivnih lastnosti udeležencev skozi dosedanje izkušnje, dosežke, prostočasne aktivnosti;
  • analiza dosedanjega načina iskanja zaposlitve in ugotavljanje odnosa do iskanja zaposlitve
  • izdelava akcijskega načrta za spreminjanje ugotovljenih samoomejujočih prepričanj;
  • v skupinskem delu delavnice izvajanje aktivnosti za spreminjanje prepoznanih omejujočih prepričanj;
  • oblikovanje kariernih ciljev.


Rezultat delavnice: izdelava akcijskega načrta z označenimi realiziranimi aktivnostmi ter načrtom za vnaprej.

Lokacije izvedbe:

  • Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI, Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • Jakijeva hiša Nazarje, Zadrečka cesta 35, 3331 Nazarje;
  • Mladinski center Dravograd, Koroška cesta 50, 2370 Dravograd;
  • MPIK (sejna soba), Dobja vas 185, 2390 Ravne na Koroškem.

Delavnico izvajamo kot izbrani koncesionar v okviru aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere za uporabnike storitev za trg dela.