Delavnica Podpora ranljivim skupinam na trgu dela je namenjena osebam, ki jih predstavljajo ranljive skupine na trgu dela - zlasti dolgotrajno brezposlene osebe, ki so:

  • osebe s priznano mednarodno zaščito ali
  • tujci iz tretjih držav, brez delovnih izkušenj v Sloveniji, pri katerih je prepoznano neznanje slovenskega jezika ali
  • prejemniki denarne socialne pomoči, ki potrebujejo dodatno podporo pri iskanju zaposlitve in zastopanje pri delodajalcih.

 

Namen delavnice je omogočiti udeležencem poglobljeno podporo v času brez zaposlitve in po zaključku programov APZ. Napotene osebe so v delavnico vključene 90 ur, napoti pa jih Zavod RS za zaposlovanje. Delavnica bo potekala od 15. 10. do 6. 12. 2019. 

Vabljeni da se nam pridružite.