EXCEL - OSNOVNI

Računalniška in digitalna pismenost

Namen: pridobiti praktična znanja za samostojno rabo programa MS Excel pri vsakdanjem delu - tako v službi, kot doma. 

Vsebina:

  • prvi stik s programom Excel, 
  • delo z Excelovimi listi, 
  • oblikovanje, 
  • vnašanje formul in uporaba funkcij, 
  • grafikoni in vizualizacija podatkov, 
  • tiskanje v Excelu.

Ciljna skupina: odrasli, starejši, brezposelni, zaposleni, priseljenci, gibalno ovirane osebe, mladi

Način izvedbe: tečaj, praktično delo 

Trajanje delavnice: večdnevni tečaj v obsegu 20/30/40 pedagoških ur.

Kraj izvajanja:  Velenje

Posebni pogoji:  ni posebnih pogojev