DELAVNICE ZA MOTIVACIJO IN OSEBNOSTNO RAST

Osebnostne kompentece

Namen: usvojiti praktična znanja za dvig motivacije in spodbujanje osebnostne rasti. 

Delavnice:

  • motivacijske delavnice,
  • delavnice za osebnostno rast,
  • delavnice za krepitev samopodobe,
  • delavnice za zdrav življenjski slog.

Ciljna skupina: odrasli, mladi, priseljenci, gibalno ovirane osebe, neaktivni, brezposelni, zaposleni

Način izvedbe: tečaj, praktično delo 

Trajanje delavnice: enodnevne delavnice v obsegu 2 - 6 pedagoških ur.

Kraj izvajanja:  Velenje

Posebni pogoji:  ni posebnih pogojev