DELAVNICE ZA DVIG SOCIALNIH KOMPETENC

Socialne kompentece

Namen: usvojiti praktična znanja za dvig socialnih kompetenc in lažje vključevanje v socialno okolje. 

Delavnice:

  • Trening asertivnosti,
  • Treningi timskega dela oziroma sodelovanja v skupini,
  • Usmerjanje k prevzemanju odgovornosti in k aktivnem pristopu reševanja svoje situacije,
  • Treningi komunikacijskih veščin,
  • Obvladovanje konfliktov,
  • Tehnike obvladovanja stresa,
  • Vloga čustev v vsakdanjem življenju,
  • Medosebni odnosi.

Ciljna skupina: odrasli, mladi, priseljenci, gibalno ovirane osebe, neaktivni, brezposelni, zaposleni

Način izvedbe: tečaj, praktično delo 

Trajanje delavnice: enodnevne delavnice v obsegu 2 - 6 pedagoških ur.

Kraj izvajanja:  Velenje

Posebni pogoji:  ni posebnih pogojev