Informacijsko središče za razvoj kariere

Informacijsko središče za razvoj kariere je bilo ustanovljeno na začetku leta 2014 vsa leta deluje pod okriljem Zavoda Uspešen.si. 

Namenjeno je informiranju, svetovanju, usposabljanju in izobraževanju s področja delovnopravne zakonodaje, zaposlovanja, iskanja zaposlitve, uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije, osebnega razvoja in rasti, timskega dela, podjetništva, organizacije ipd. za vse zainteresirane posameznike.

V informacijskem središču nudimo tudi brezplačna svetovanja in pomoč pri identifikaciji in ustrezni predstavitvi pridobljenih kompetenc in znanj, ki jih posameznik že ima. 

Brezplačne storitve za uporabnike ves čas zagotavlja Zavod Uspešen.si. V letu 2014 in 2015 smo za izvajanje Informacijskega središča za razvoj kariere pridobili tudi dodatna sredstva s strani Mestne občine Velenje