PRIDOBIVANJE DIGITALNIH KOMPETENC

Računalniška in digitalna pismenost

Namen: izpopolniti računalniško in digitalno pismenost. 

Vsebina:

  • osebna in poslovna raba interneta in socialnih omrežij,
  • e-pošta in organizacija časa s koledarjem,
  • razne e-storitve (zemljevidi, prevajalniki, storitve v oblakih ...), 
  • digitalna potrdila in e-komunikacija z državno upravo (e-Uprava, Zemljiška knjiga, e-Davki, e-Prostor ...),
  • digitalna fotografija (prenos fotografij, urejanje in oblikovanje).

Ciljna skupina: odrasli, starejši, brezposelni, zaposleni, priseljenci, gibalno ovirane osebe, mladi

Način izvedbe: tečaj, praktično delo 

Trajanje delavnice: večdnevni tečaj v obsegu 20/30/40 pedagoških ur.

Kraj izvajanja:  Velenje

Posebni pogoji:  ni posebnih pogojev