Strateško partnerstvo »Mreža« (1. 11. 2019 – 31. 1. 2022) obravnava izziv socialne izključenosti različnih ranljivih skupin prebivalstva in rešuje izzive okolij delovanja partnerjev po principu "delujemo lokalno in s povezovanjem učinkujemo globalno". Partnerji projekta so Mladinski center Dravinjske doline, Društvo Novus in Zavod Uspešen.si, Zavod Vozim ter Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje.

Strateško partnerstvo Mreža zastavljene izzive na eni strani rešuje s prenosom dobrih praks in z razvojem novih ter nadgradnjo obstoječih programov za opolnomočenje različnih ranljivih skupin, na drugi strani pa preko krepitve in opolnomočenja zaposlenih oseb pri partnerjih na področju celostnega projektnega managementa krepi tudi trajnost organizacij.

Aktivnost sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru JR za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019.