dr. Selma Filipančič Jenko,  direktorica

ki s svojo prodornostjo in karizmo vodi zavod in neutrudno skrbi za razvoj vedno novih programov in projektov s področja socialne varnosti in izobraževanja.

 

ZUNANJE SODELAVKE

Ekipa strokovnih sodelavk, ki s svojo energijo, predanostjo, znanji in bogatimi izkušnjami s področja socialne varnosti in izobraževanja nudijo strokovno pomoč ranljivim skupinam prebivalstva, nevladnim organizacijam in drugim pravnim osebam v obliki izobraževanj, usposabljanj, svetovanj, mentorstev, strokovne podpore in drugih oblik pomoči.                             

        

mag. Sandra Bera                           

     

Snježana Lekić, mag. posl. ved.        

       

Simona Zupan, uni. dipl. ekon.       

Helena Felicijan, mag. manag.