WORD - OSNOVNI

Računalniška in digitalna pismenost

Namen: pridobiti praktična znanja za samostojno rabo program MS Word pri vsakdanjem delu - tako v službi, kot doma. 

Vsebina:

  • uvod (delo z datotekami, shranjevanje, osnovne nastavitve)
  • osnovna opravila v Wordu (pisanje besedil, vstavljanje simbolov/posebnih znakov, kopiranje/lepljenje, prelom strani)
  • oblikovanje (oblikovanje besedila, oblikovanje odstavkov, delo s tabulatorji, obrobe strani in odstavkov, številčenje in označevanje, izdelava predlog)
  • zaključno oblikovanje dokumenta (popravljanje besedila, slogi, oblikovanje glave in noge, številčenje strani, priprava strani in robov)
  • tiskanje (predogled tiskanja, osnovne nastvitve, izpis dokumenta preko tiskalnika ali v pdf).

Ciljna skupina: odrasli, starejši, brezposelni, zaposleni, priseljenci, gibalno ovirane osebe, mladi

Način izvedbe: tečaj, praktično delo 

Trajanje delavnice: večdnevni tečaj v obsegu 20/30/40 pedagoških ur.

Kraj izvajanja:  Velenje

Posebni pogoji:  ni posebnih pogojev