WORD - NAPREDNI

Računalniška in digitalna pismenost

Namen: usvojiti praktična znanja za naprednejše delo v Wordu. 

Vsebina:

  • Tabele (izdelava tabele, izbiranje tabele, vstavljanje in brisanje vrstic, stolpcev, tabel, obrobe, senčenje, samooblikovanje)
  • Slike (vstavljanje, oblikovanje, spreminjanje oblike, premikanje, postavitev)
  • Vstavljanje predmetov (Excelove preglednice, grafikoni)
  • Spajanje dokumentov (izdelava serijskega pisma, povezovanje z obstoječim seznamom v Excelu)
  • Napredno urejanje dokumentov (glava, noga, slogi, kazalo).

Ciljna skupina: odrasli, starejši, brezposelni, zaposleni, priseljenci, gibalno ovirane osebe, mladi

Način izvedbe: tečaj, praktično delo 

Trajanje delavnice: večdnevni tečaj v obsegu 20/30/40 pedagoških ur.

Kraj izvajanja:  Velenje

Posebni pogoji:  ni posebnih pogojev