Izsledki analize potreb "Strateško partnerstvo Mreža"

15.05.2020
Izsledki analize potreb

Smo del strateškega partnerstva Mreža, ki ga še sestavljajo Mladinski Center Dravinjske Doline iz Slovenskih Konjic, Zavod Vozim iz Celja in partnerji iz Velenja: Društvo Novus ter Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje. Partnerstvo Mreža obravnava izziv socialne izključenosti različnih ranljivih skupin prebivalstva in rešuje izzive okolij delovanja partnerjev in posledično ostalih okolij po principu »delujemo lokalno in s povezovanjem učinkujemo globalno«. Partnerstvo je v preteklih mesecih izvedlo raziskavo med javnimi in nevladnimi organizacijami v občini Slovenske Konjice, Mestnih občinah Celje in Velenje. Odgovore o aktualnih potrebah ranljivih ciljnih skupin na različnih področjih delovanja partnerstva je preko spletne ankete podalo 69 organizacij in institucij. Celostna analiza ankete, v kateri je sodelovalo 15 organizacij in institucij, za Mestno občino Velenje je objavljena tukaj, združena oziroma primerjalna za vse tri občine pa tukaj.

Vabljeni_e, da se seznanite z ugotovitvami.


Glede na izsledke analize smo pripravili_e Akcijski načrt za reševanje izzivov oziroma zadovoljevanje potreb različnih ranljivih ciljnih skupin v Mestni občini Velenje, ki si ga lahko ogledate na tej povezavi. Veseli_e bomo vašega komentarja. 


V akcijskem načrtu je bila predvidena tudi kratek povzetek povpraševanja na trgu dela v lokalnem okolju za naslednjo ciljno skupino: Odrasli, z nižjo izobrazbo. Izsledke tega povzetka si lahko ogledate na tej povezavi. 

Aktivnost sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru JR za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019.