Nitke znanja in povezovanja: Utrinki iz delavnic projekta Mavrični mozaik

05.12.2023
Nitke znanja in povezovanja: Utrinki iz delavnic projekta Mavrični mozaik

Z veseljem delimo utrinke iz delavnic, ki so potekale v okviru projekta Mavrični mozaik! Naše delavnice so zajemale različna področja, vključno z dvigom jezikovnih in funkcionalnih kompetenc, finančnim opismenjevanjem, krepitev socialnih veščin, in razvijanje digitalnih kompetenc.

Udeleženci so aktivno sodelovali v delavnicah za dvig jezikovnih in funkcionalnih kompetenc, kjer smo osredotočili na sporazumevanje v slovenskem jeziku, dvig besedilnih spretnosti ter finančno opismenjevanje za družine in posameznike v finančnih težavah.

Hkrati smo izvajali delavnice za dvig socialnih kompetenc, kjer so se udeleženci učili komunikacijskih veščin, asertivnosti, timsko delo, prevzemanje odgovornosti in aktivni pristop k reševanju življenjskih situacij, obvladovanje konfliktov, tehnike obvladovanja stresa ter vlogo čustev v vsakdanjem življenju in razvoj medosebnih odnosov.

Poleg tega smo izvajali delavnice za krepitev digitalnih kompetenc, ki so vključevale računalniške delavnice ter uporabo pametnih telefonov in aplikacij.

Zahvaljujemo se vsem udeležencem, ki so prispevali k bogatitvi projekta Mavrični mozaik, in se veselimo nadaljnjega sodelovanja pri ustvarjanju svetlejše prihodnosti.