RDO - Pridobivanje digitalnih kompetenc - JUNIJ 2019

23.05.2019
RDO - Pridobivanje digitalnih kompetenc - JUNIJ 2019

 

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022, LU Velenje

 

Skupaj s partnerji – Andragoškim zavodom Ljudsko univerzo Velenje (prijavitelj-vodja konzorcija), podjetjem  Invel d.o.o., Zavodom USPEŠEN.SI in Šolskim centrom Velenje v obdobju od 2018 do 2022 organiziramo številne brezplačne izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne ter na ta način povečujemo vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) in izboljšujemo kompetence, ki jih posamezniki potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v družbi.

Naš cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 - nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

V začetku junija 2019 bomo na Zavodu USPEŠEN.SI pričeli s programom oz. tečajem računalništva.

Program:  RDO – Računalniško in digitalno opismenjevanje

*Ciljna skupina: odrasli (zaposleni, brezposelni), ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 - nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Kraj izvajanja: Zavod USPEŠEN.SI, Trg mladosti 6, 3320 Velenje (računalniška učilnica)

Urnik/Predviden termin izvedbe:

  • 4. 6. 2019 – 28. 6. 2019 – 1 skupina

(4.6.2019, 6.6.2019, 11.6.2019, 13.6.2019, 18.6.2019, 20.6.2019, 27.6.2019, 28.6.2019)

  • 5. 6. 2019 – 21. 6. 2019 – 2 skupina

(5.6.2019, 7.6.2019, 12.6.2019, 13.6.2019, 14.6.2019, 17.6.2019, 19.6.2019, 21.6.2019)

Program se izvaja dvakrat do trikrat tedensko od 9.00 do 13.00 ure.

V program RDO se lahko vključijo osebe, ki izpolnjujejo pogoje ciljne skupine (glej besedilo zgoraj *ciljna skupina). V program se lahko vključijo posamezniki začetniki, kot tudi tisti, ki imajo že nekaj znanja s področja računalniškega opismenjevanja.  Posameznik bo z vključitvijo in uspešno opravljenem programu pridobil kompetence na področju računalniško in digitalnega opismenjevanja ter na ta način izboljšal kompetence, ki jih kot posameznik potrebuje za lažji vstop na trg dela, večjo mobilnost in fleksibilnost na delovnem mestu ter krepitev osebnega razvoja in učinkovitega delovanja v družbi.

Na program RDO oz. tečaj računalništva se je potrebno predhodno prijaviti!

Prijave sprejemamo na elektronski naslov snjezana.lekic@zavod-uspesen.si,

oz. na telefon 064 266 117.