Delavnica - Word osnovni

06.05.2020
Delavnica - Word osnovni

 

Skupaj s partnerji – Andragoškim zavodom Ljudsko univerzo Velenje (prijavitelj-vodja konzorcija), podjetjem  Invel d.o.o., Zavodom USPEŠEN.SI in Šolskim centrom Velenje v obdobju od 2018 do 2022 organiziramo številne brezplačne izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne ter na ta način povečujemo vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) in izboljšujemo kompetence, ki jih posamezniki potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v družbi.

Kdo se lahko vključi oz. ciljna skupina: odrasli (zaposleni, brezposelni), ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oz. vključno z ISCED 3 - nižje poklicno in srednje izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status opokojenca, dijaka ali študenta.

Program: RDO - Word osnovni


Lokacija: Zavod USPEŠEN.SI, Trg mladosti 6, 3320 Velenje (računalniška učilnica)

Pričetek: 1.6.2020 ob 8.00 uri

Urnik/Predviden termin izvedbe:

(1.6.2020, 3.6.2020, 5.6.2020, 8.6.2020, 10.6.2020, 12.6.2020, 15.6.2020, 17.6.2020)

Prijave sprejemamo na: Katarina Podkrižnik Smagaj (064 208 220, katarina.smagaj@zavod-uspesen.si)

Program je za udeležence brezplačen, saj je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.