Povezovalna komunikacija

31.05.2021
Povezovalna komunikacija

V programu socialna aktivacija »AS – Aktiviraj Se!« smo z udeleženci spoznavali pomembna dejstva o asertivnem obnašanju in komunikaciji, ki izhaja iz odkrivanja kar je dobro in koristno in ne kdo ima prav.

Le-to zajema vse vidike odnosov: znotraj delovnega kolektiva, med družinskimi člani, v partnerskem odnosu, tekom odnosa do otrok in vzgoje, v prijateljstvih.

Biti pripravljen na pogovor in komunikacijo tako, da besede ne razdvajajo ampak povezujejo, je izredno pomembna tema, kateri se bomo tekom programa vedno znova vrnili in jo utrjevali.

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.