Časovnost drugega modula

28.04.2021
Časovnost drugega modula

Čas, katerem se trenutno nahajamo v programu Socialna aktivacija »AS – Aktiviraj Se!« s III. skupino udeležencev je pester in aktiven. Udeleženci so v tem času drugega modula raznoliko porazdeljeni ali v delovne aktivnosti v različna podjetja in organizacije ali v razvijanje projektnega dela.

Ob enem skrbimo, da se celotna skupina poveže dvakrat na teden in takrat vsi aktivno prisotni udeleženci poslušajo, soustvarjajo in sooblikujejo ure programa.

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.