Ogledi in zastavljanje ciljev

17.03.2021
Ogledi in zastavljanje ciljev

V programu »Socialna aktivacija AS – Aktiviraj Se!« dajemo velik pomen aktiviranju in spodbujanju praktičnega udejstvovanja udeležencev za doseganje njihovih ciljev znotraj programa. Raznolikost ogledov nas je ta teden popeljala tudi do podjetja PUP Velenje, d.o.o., kjer so se udeleženci seznanili z njihovimi področji dela. 

Čas smo na menili tudi razpravi za vključitev udeležencev v delovne aktivnosti na področju vrtnarstva in cvetličarstva. Vedno prijazno strokovno osebje podjetja in  prijaznost nas vedno znova razveseli in spodbudi k vzpostavljanju novih sodelovanj.

Ob spoznavanju lokalnih delovnih okolij pa smo v učilnici namenili čas tudi pomenljivi tematiki in sicer zastavljanju ciljev – kratkoročnih, dolgoročnih, osebnih in poslovnih. Bistveno je, da si ob postavitvi ciljev le-te tudi zapišemo in sicer bolj, ko smo specifični, vse bolj smo »pripravljeni« za dosego le-teh.  V ta namen so udeleženci izpolnjevali delovne liste, kjer so zapisovali svoje konkretne cilje.

 

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.