Delovna okolja

10.11.2021
Delovna okolja

 

Udeleženci so že dober mesec dni aktivno vključenih v delovne aktivnosti znotraj raznolikih institucij, organizacij in podjetij.

Delovne aktivnosti jim prinašajo: Vključevanje v delovno okolje in spoznavanje delovnega procesa, utrjevanje že obstoječih osebnih veščin ter ob enem pridobivanje novih, širjenje mreže poznavanja različnih potencialnih delodajalcev.

Bistveno od vsega naštetega pa je, da so udeleženci dnevno aktivni in si s prizadevanjem za odpiranje novim izkušnjam, povečujejo lastno samozavest in ob enem ostajajo v ritmu aktivnega iskanja zaposlitvenih možnosti.

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.