Kompetence, življenjske vrednote

30.03.2021
Kompetence, življenjske vrednote

Tematika, ki smo ji danes namenili pozornost v programu Socialna aktivacija "AS - Aktiviraj Se!", je bila povezana z življenjskimi vrednotami posameznika. Spregovorili smo o pomenu zdravja, občutku varnosti, dragocenosti družine, medosebnih odnosih ter drugih dragocenostih, ki dajejo smisel našim vsakdanom.

Nadaljevali pa smo tudi s področjem kompetenc, ki jih razvijamo tekom življenja in so skupek veščin, katere uporabljamo in izražamo v strokovnem, osebnostnem in socialnem okolju.

Udeleženci so skozi pogovore spoznavali ti dve področji, ob izpolnjevanju vprašalnikov odkrivali osebne vrednote in kompetence ter si ogledali video vsebine na področju pridobivanja kompetenc. 

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.