Moduli programa

22.07.2021
Moduli programa

Z udeleženci III. skupine se bomo v tem mesecu posvečali dejavnostim usmerjenim k aktivnemu pristopu iskanja vključitev v lokalno okolje, pregledali bomo dosežene cilje ter si zastavili nadaljnje ter ovrednotili na novo dosežene kompetence, veščine in znanja naših udeležencev.

Vidna motivacija udeležencev nam sporoča, da tekom programa uspešno skupaj »plujemo« k doseganju tako osebnih kot zaposlitvenih ciljev in želja naših udeležencev III. skupine.

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.