Spoznavanje skupine

05.03.2021
Spoznavanje skupine

Skupinska dinamika novih udeležencev programa Socialne aktivacije »AS – Aktiviraj Se!« se prav lepo odvija z različnimi dejavnostmi.

Čas namenjamo spoznavanju, še posebej pomembno pa nam je v začetkih, ko se skupina tvori, postavljanje skupnih pravil in dogovorov. Eno takšnih izredno pomembnih je sprejemanje in ne-obsojanje med člani skupine. Skupaj izhajamo iz prepričanja, da prav vsi soustvarjamo varen prostor. Čas programa je tisti čas, ko naši udeleženci prihajajo radi in kjer vedo, da so popolnoma sprejeti.

Sončne dneve pa povezujemo tudi z zunanjimi ogledi raznovrstnih znamenitosti, od ogledov gradu, cvetočih lokalnih parkov ter ostalih pešpoti.

 

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.