Pisanje teoretičnega dela projektnih nalog

12.04.2021
Pisanje teoretičnega dela projektnih nalog

Projektne naloge naših udeležencev Socialne aktivacije »AS – Aktiviraj Se!« potekajo po zastavljenih individualnih načrtih in se izvajajo trikrat na teden. Udeleženci se v računalniški učilnici lotevajo svojih tematik, kar pomeni, da v trenutni fazi pišejo o problemu/izzivu, ki ga bodo izpostavili, hipotezah projektne naloge, metodologijo, metode, cilje in namen samega projektnega dela.

Teoretični del bo osnova za empirični, drugi del, kjer se bodo udeleženci urili v raziskavah njihovih izbranih tematik.

 

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.