Projektno delo

06.04.2021
Projektno delo

Kakor pravi pregovor »Kdor ne uspe načrtovati, načrtuje neuspeh«, namenjamo v programu Socialna aktivacija »AS – Aktiviraj Se!« načrtovanju projektnih nalog z udeleženci glavnino časa in pogovora.

Pričetek pisanja projektov se naši udeleženci lotevajo iz različnih področij in tematik. Nekateri bodo izhajali iz svojih hobijev, nekateri se bodo lotili bolj strokovnih vsebin, spet drugi bodo raziskovali praktične in življenjske teme, kot je recimo obvladovanje stresnih situacij.

Ob enem bodo udeleženci imeli tudi zelo raznolike metode dela, kar bo doprineslo k pestrosti končnih produktov, ki jim vedno zelo radi prisluhnemo ob zaključku projektnih nalog.

 

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.