Pričetek III. skupine Socialna aktivacija "AS - Aktiviraj Se!"

02.03.2021
Pričetek III. skupine Socialna aktivacija

Prvi dan z novo, III. skupino programa Socialne aktivacije »AS – Aktiviraj Se!« je za nami!

Izredno vesele smo, da smo zakorakale z novimi udeleženci v 6 mesečni proces druženja, izobraževanja, informiranja in opolnomočenja pri vstopu na trg dela in zaposlovanja!

Danes smo prvi del aktivnosti izvedli v učilnici, drugi del pa smo namenili pomladnemu soncu in sproščenemu medsebojnemu spoznavanju.

V tem tednu bomo poudarek dajali skupinski dinamiki, pogovorih o pričakovanjih udeležencev ter seveda predstavitvi formalnih pravil znotraj samega izvajanja in načina izvajanja programa.

Ponovno se srečamo v četrtek in s polnim elanom nadaljujemo proti našim skupnim in individualnim ciljem!

 

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.