Utrjevanje vezi in povezovanje

08.03.2021
Utrjevanje vezi in povezovanje
Skupinska dinamika je neprecenljiva v svoji zmogljivosti predajanja opore med posamezniki.
 
Naši udeleženci kljub temu, da so zelo raznoliki v svoji edinstvenosti, se prepletajo med seboj v času programa:
- se pogovarjajo,
- skupaj razmišljajo in odpirajo razprave,
- se lotevajo podobnih izzivov,
- se seznanjajo z novimi informacijami in pridobivajo nove veščine.
 
Skupina mnogokrat spontano "zagrize" v timsko delo, v skupne izzive in cilje!
Zato ta teden vsebinsko namenjamo še naprej skupinski dinamiki in moči razvoja povezovanja skupine.
 
 

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.