Timsko delo

10.09.2021
Timsko delo

 

Četrta skupina naših udeležencev je v polnem zagonu:

- medosebnega spoznavanja, zastavljanja temeljev skupinske dinamike in medosebnega zaupanja, vzpostavljanja ritma obiskovanja programa ter postavljanja prijetnih in skupnih pravil tekom druženja.

Timsko delo, skupinska prizadevanja in doseganje skupnih ter posameznikovih ciljev je bilo v osredju naših pogovorov in praktičnih vaj.

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.