Povezovanje življenjskih in zaposlitvenih tematik

26.04.2021
Povezovanje življenjskih in zaposlitvenih tematik

Kako prepričati delodajalca?, Čas za spremembe, Iskrenost in odgovornost, Okrepimo komunikacijske veščine.

Kaj imajo te tematike skupnega? Prav vseh se bomo ta teden v programu Socialna aktivacija »AS – Aktiviraj Se!« lotili in jih z našimi udeleženci predelali, podali v sproščeno razpravo in skušali v njih najti stična razmišljanja. Nekatere teme so povsem življenjske, spet druge pa ciljno usmerjene in namenjene krepitvi veščin pri iskanju zaposlitve.

 

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.