Gibalne delavnice in komunikacija čustev

11.02.2022
Gibalne delavnice in komunikacija čustev

Udeleženci so ponovno pričeli z gibalnimi delavnica, ki jih izvajajo strokovni delavci Centra za krepitev zdravja Velenje, tako, da je današnji petek bil telovaden in aktiven.

Po gibanju smo se namenili še v učilnico in se posvetili tematiki prepoznavanja, izražanja in uspešnega komuniciranja o naših počutjih in čustvih.

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.