Nadaljevanje ogledov v lokalnem okolju

22.03.2022
Nadaljevanje ogledov v lokalnem okolju

 

Za pridobivanje pomembnih povezav in vključevanje udeležencev v delovne aktivnosti, aktivno nadaljujemo z ogledi v lokalnem okolju. Tokrat smo namenili povezovanju s Kmetijsko zadrugo Šaleške doline, Turn, kjer so nas prijazno sprejeli ter nam pokazali njihove delovne procese.

Na ogledih se delodajalci in udeleženci spoznavajo ter nemalokrat se zgodi medsebojno sodelovanje v obliki delovnih aktivnosti, kot tudi morebitnih zaposlitev.

 

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.