Ustvarjalnost v programu

28.04.2022
Ustvarjalnost v programu

 

V vseh petih skupinah smo si in si še zmeraj prizadevamo vnašati v delo z udeleženci kreativnost, ustvarjenost in svež val novih idej.

Spodbujamo, da udeleženci stopijo iz svoje cone udobja in odkrivajo nove talente v sebi in drugih.

Pri pogovorih krepimo, da se razreševanje kakšnega izziva ali problema lotijo kreativno in pogumno.

Navdušeni smo kadar se udeleženci prepustijo procesu izdelovanja glinenih izdelkov in si dovolijo biti ustvarjalni ter kreativni.

Ustvarjati pomeni dvakrat živeti.

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.