Mentalno in čustveno počutje

11.02.2021
Mentalno in čustveno počutje

Udeležencem programa Socialne aktivacije »AS – Aktiviraj Se!« se je tokrat v program »pridružila« (preko aplikacije Teams), gospa Maja Kukovec ki je spregovorila o mentalnem in čustvenem počutju. Zelo pomenljiva tema današnjega časa, saj v obdobjih negotovosti lahko postanemo ranljivi in dovzetni za stresne okoliščine. Kako se obvarovati, kako obvladovati misli in jih ohranjati v ravnovesju in pozitivi. Kot pravi izrez, če ne obvladujemo lastnih misli in čustva, le-ti obvladujejo nas. Zato je pomembno, da zdravje ohranjamo in krepimo tudi tako, da skrbimo za svoje mentalno in čustveno dobrobit.

Današnji dan pa smo namenili tudi tematiki ustanavljanja društva ter pregledali teme delovanja društev, koliko oseb lahko ustanovi društvo, kaj pomeni temeljni akt ter navsezadnje v kakšne namene vse lahko ustanovimo društvo.

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.