Timsko delo, ogledi lokalnih okolij

15.03.2021
Timsko delo, ogledi lokalnih okolij

Mehke veščine, kot sta komunikacija in timsko delo, so tiste, ki naredijo skupino povezano in sodelujočo.

Tokrat smo v programu Socialna aktivacija »AS – Aktiviraj Se!« razmišljali o temi »moja in naša prihodnost«. Ko se miselno postavimo v prihodnost, ki si jo želimo in to »ubesedimo« na risalni način ter obenem vključimo v proces celotno skupino, nastanejo čudoviti izdelki.

»Ekipno« delo bomo tekom 6 mesečnega programa še razvijali in z udeleženci izvajali zabavne, zanimive in poučne metode dela, ki jih bojo spodbujale h še večji krepitvi timskih veščin!

Ob enem pa smo pričeli tudi z ogledi lokalnih okolij - podjetij, organizacij, institucij in raznih zavodov, društev ter zadrug. Obiskali smo Konjeniški klub Velenje ter Kmetijsko zadrugo Šaleške doline. Prijazno osebje nam je opisalo dejavnosti s katerimi se ukvarjajo ter nas popeljalo po delovnih površinah. S tem si udeleženci širijo obzorja, navezujejo nove stike in se povezujejo z novimi delovnimi okolji.

 

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.