Slovenska vojska vabi k sodelovanju

29.06.2018
Slovenska vojska vabi k sodelovanju

Poklicni vojak:

 

Sprejemni pogoji:

 • ob vložitvi vloge za zaposlitev ne smete biti starejši od 27 let; (V letu 2018 lahko vlogo oddajo vsi kandidati in kandidatke letnika rojstva 1991 oziroma mlajši),
 • imate opravljeno vsaj triletno poklicno šolo,
 • ste državljan ali državljanka Republike Slovenije in nimate dvojnega državljanstva,
 • ste telesno in duševno sposobni za poklicno opravljanje vojaške službe,
 • na dan zaposlitve ne boste član nobene politične stranke,
 • niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in niste bili obsojeni na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje oziroma zoper vas ne teče kazenski postopek,
 • boste uspešno opravili preverjanje gibalnih sposobnosti
 • da za vas ne obstaja varnostni zadržek.

 

Prostovoljno služenje: (14 tednov vojaškega roka, denarna nagrada ob zaključku, povrnjeni potni stroški, plačano bivanje in prehrana)

 

Sprejemni pogoji:

 • ste stari od 18 do 27 let,
 • še niste odslužili vojaškega roka,
 • ste v okviru predpisanega zdravniškega pregleda ocenjeni kot sposobni oziroma delno sposobni za vojaško službo,
 • ste v okviru predpisanega postopka pridobili pozitivno varnostno soglasje,
 • nimate priznane pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti (priznane po prej veljavni zakonodaji),
 • niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali obsojeni na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju več kot treh mesecev.

 

Pogodbena rezerva:

 

Sprejemni pogoji:

 • ste državljan Republike Slovenije in nimate dvojnega državljanstva,
 • ste stari od 18 do 45 let, častniki do 55 let oziroma od 18 do 35 let, če nimate odsluženega vojaškega roka in niste kandidat za vojaškega uslužbenca,
 • ste zdravstveno sposobni za vojaško službo,
 • za dolžnost vojaka - imate vsaj srednjo poklicno šolo, za podčastnika - imate vsaj srednjo šolo in za častnika - imate najmanj visoko strokovno šolo,
 • niste na delu, usposabljanju ali šolanju v tujini za več kot tri mesece,
 • nimate sklenjene pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji,
 • niste razporejeni na dolžnost v sistemu zaščite, reševanja in pomoči,
 • niste bili kaznovani in se strinjate z varnostnim preverjanjem.

 

 

Za več informacij se obrnite na spletno stran https://www.postanivojak.si/.