Srečanje partnerstva Mreža

20.01.2020
Srečanje partnerstva Mreža

V Savinjski regiji smo s pomočjo sofinanciranja Ministrstva za javno upravo vzpostavili strateško partnerstvo Mreža. Sestavljamo ga Zavod Uspešen.si, Društvo NOVUS, Mladinski center Dravinjske doline, Zavod Vozim iz Celja, Andragoško društvo ter Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje. Aktivnosti Mreže pokrivajo ranljive ciljne skupine – mlade, starejše, invalide, brezposelne, neaktivne, družine in socialno ogrožene. Predstavnice partnerjev smo se po dveh mesecih izvajanja aktivnosti srečale na prvem evalvacijskem srečanju, kjer smo se dogovorile za prvo usposabljanje in Job shadowing za prenos dobrih praks različnih okoljih.