Strateško partnerstvo Mreža - Delovanje velenjskih organizacij v času koronavirusa

26.03.2021
Strateško partnerstvo Mreža - Delovanje velenjskih organizacij v času koronavirusa

»Uporabniki se bojijo osebnih stikov ob enem pa si jih iskreno želijo.«

Strateško partnerstvo »Mreža«, ki ga sestavljajo Društvo Novus, Zavod Uspešen.si in Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje iz Velenja, Mladinski center Dravinjske doline iz Slovenskih Konjic ter Zavod Vozim iz Celja  je novembra in decembra 2020 izvedlo anketo o značilnostih dela z različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami (med drugim družine, invalidne osebe, brezposelni) v času življenja s koronavirusom. V Mestni občini Velenje se je na anketo odzvalo 40 javnih in nevladnih organizacij. 77% le-teh ocenjuje, da so se prav potrebe ciljnih skupin v času življenja s koronavirusom spremenile, skoraj vse (95%) pa so prilagodile delo glede na nove okoliščine.

Spremembe opažajo na štirih vsebinskih področjih: na socialnem in ekonomskem področju, v psihofizičnem zdravju in stanju uporabnikov in uporabnic ter na področju lastnega delovanja (npr. nezmožnost vključevanje ciljnih skupin v obstoječe in/ali nove dejavnosti). Prilagoditve se nanašajo v največji meri na spletno izvajanje aktivnosti, v manjši meri v stiku preko telefona in še v manjši o dostavi pomoči na dom oziroma prilagojenem načinu prevzema pomoči, stiku v živo (ko je dovoljen) ob upoštevanju ukrepov in določil ter o informiranju ciljnih skupin s pomočjo oglasnih desk ter poštnih dopisov. Zaskrbljujoča je ugotovitev, da veliko organizacij dosega manj uporabnikov in uporabnic in ne ve, kaj se z njimi dogaja. Kar bi bilo potrebno, je hkrati z nacionalnimi kampanjami ukrepov za omejevanje širjenja virusa, izvajati tudi kampanje za spodbujanje ohranjanja in vzdrževanja stikov na prilagojeni način. Organizacije se lahko, kot kaže, zelo dobro prilagodijo, pri čemer pa tudi vrhunska tehnologija ne pomaga, če s strani uporabnikov in uporabnic ni vključevanja.

Celotno analizo ankete za Mestno občino Velenje najdete na tej povezavi.

Aktivnosti partnerstva Mreža sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru JR za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019.