Strateško partnerstvo Mreža – Izobraževanja odraslih

04.08.2021
Strateško partnerstvo Mreža – Izobraževanja odraslih

Strateško partnerstvo Mreža je med ranljivimi ciljnimi skupinami identificiralo tudi odrasle, predvsem tiste z nižjo izobrazbo ter tiste, ki so brez zaposlitve in v analizah ugotovilo, da bi bilo včasih zgolj (ne)formalno izobraževanje dovolj za napredek oziroma premik na trgu dela. Zato objavljamo povezavo do spletnega portala »Kam po znanje« Andragoškega centra Slovenije, ki je namenjena vsem odraslim, ne glede na status delovnega razmerja ali stopnjo izobrazbe.

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih, je eden virov informacij na nacionalni ravni, ki predstavlja ponudbo izobraževanja odraslih na področju formalnega in neformalnega izobraževanja za posamezno šolsko leto. Na spletni strani so širši in strokovni javnosti na voljo informacije o več kot 200 izvajalcih izobraževanja odraslih (od ljudskih univerz, srednjih šol in enot za izobraževanje odraslih, višjih in visokih strokovnih šol, zasebnih organizacij in zasebnih šol, izobraževalnih centrov, zavodov, društev, univerz za tretje življenjsko obdobje, do knjižnic, muzejev, galerij in drugih izvajalcev izobraževanja) in več kot 3.000 programih izobraževanja in usposabljanja, ter druge informacije s področja izobraževanja in učenja odraslih.

 

Več o spletnem portalu »Kam po znanje« najdete na tej povezavi.

Več o Andragoškem centru Slovenije najdete na tej povezavi.  

Več informacij o strateškem partnerstvu najdete na spletni strani Zavoda Uspešen.si.

 

Aktivnosti partnerstva Mreža sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru JR za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019.