Strateško partnerstvo MREŽA – Mreža uspešno nadaljuje z reševanjem izzivov

03.01.2022
Strateško partnerstvo MREŽA – Mreža uspešno nadaljuje z reševanjem izzivov

Strateško partnerstvo »Mreža«, ki ga sestavljajo Zavod Vozim iz Celja in MCDD iz Slovenskih Konjic ter trije partnerji iz Velenja: Društvo NovusZavod Uspešen.si in Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje, je novembra in decembra 2020 izvedlo anketo o spremembah pri delu z različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami v času življenja s koronavirusom. Odločili_e smo se za raziskavo aktualnega stanja z namenom pridobiti informacije o morebitnih spremembah potreb različnih ranljivih ciljnih skupin in organizacij. Glede na izsledke analize, ki smo jo objavili_e v aprilu 2021 (tukaj), smo v mesecu maju glede na posamične analize v mestih, kjer so sedeži naših organizacij (analiza za Mestno občino Velenje - tukaj), pripravili_e akcijske načrte (za Mestno občino Velenje – tukaj) reševanja identificiranih izzivov v času življenja s koronavirusom.

V nadaljevanju izpostavljamo tri izbrane realizirane ukrepe za reševanje izzivov v vsakem od mest. V Velenju je bila glede na aktualne potrebe razvita in izvedena delavnica uporabe pametnega telefona na temo SMS-PASS digitalno potrdilo. Napredek v razvoju sodobnih IKT prinaša velike koristi na vseh področjih življenja in dela, vendar z uporabniškega vidika za starejše pomeni velik izziv, saj se vrzel med »digitalno pismenimi« in »digitalno nepismenimi« povečuje. Pri vsakdanjem delu so starejši poleg problematike osnovne digitalne pismenosti izpostavili_e potrebo po konkretnem znanju glede pametnih pripomočkov in aplikacij, ki so nujne v trenutnem času. Prav v ta namen je bila izvedena delavnica, kjer so se udeležene_ci poleg same registracije v SI-PASS portalu in aktivacije SMS-PASS-a spoznali_e še s programom z-VEM, uporabo zelenega digitalnega potrdila in aplikacijo na pametnem telefonu, vključno s prevzemom digitalnega potrdila Sigen-CA. Udeleženke_ci so bili_e nad delavnico navdušeni_e, saj so znanje lahko takoj prenesli_e v aktivno rabo in ga tudi širili_e v svojem socialnem krogu.  

V Slovenskih Konjicah je bil razvit nov program »GamED«, katerega namen je preventiva razvoja odvisnosti od videoiger, zmanjševanje negativnih učinkov in spodbujanje pozitivnih učinkov igranja videoiger. Sredi decembra je bila v sklopu programa izvedena prva aktivnost in sicer spletno informativno predavanje 'Moj otrok – gamer'. Vsebina predavanja je med drugim zajemala pozitivne in negativne vplive igranja videoiger, znake odvisnosti igranja le-teh in kaj lahko starši naredijo za vzpostavitev in ohranjanje varnega igralnega okolja. Predavanje je bilo namenjeno staršem, katerih otroci aktivno igrajo videoigre ter šolskemu svetovalnemu kadru. Na podlagi zelo dobrega odziva s strani udeleženih, bo predavanje ponovljeno v letu 2022: »Želim si da bi to predavanje doseglo vse šole. Starši ne znamo, otroci pa ne vejo,« je v evalvaciji zapisala ena od udeleženih oseb. Predavanja so se z namenom senčenja aktivnosti udeležile tudi predstavnice partnerskih organizacij Mreže.

V Celju je bilo izvedenih 16 preventivnih prometnih delavnic »Vozim, vendar ne hodim« za 836 srednješolcev_k iz celjskih srednjih šol. Učinek delavnic je bil zelo velik, kar pričajo tudi izsledki evalvacije po izvedenih delavnicah. Ena izmed udeleženk delavnice na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko Celje je zapisala: »Predavanje je bilo zelo zanimivo in poučno. Sama sem pred kratkim začela voziti avto, zato mislim, da me je predavanje še toliko bolj pretreslo. Všeč mi je bilo to da je predavateljica povedala svojo zgodbo, saj je tako imelo večji učinek, kot pa če bi samo nek predavatelj (ki še ni imel slabe izkušnje v prometu) govoril, kako se ne smemo obnašati za volanom. Predavanje je bilo tudi dodelano in povedane so bile res bistvene stvari, tako da je bilo res prijetno za poslušati.«

 

Strateško partnerstvo Mreža je bilo uspešno tudi pri prijavi dveh novih skupnih projektov, ki se bosta pričela izvajati v januarju 2022. Društvo Novus in AD UNI3 bosta izvajala projekt Digitalni fitnes dolgožive družbe (Di-FIT), Zavod Vozim in MCDD pa projekt Najdi.se.