Strateško partnerstvo Mreža - Pregled aktivnosti za ranljive ciljne skupine

06.01.2021
Strateško partnerstvo Mreža - Pregled aktivnosti za ranljive ciljne skupine

Strateško partnerstvo Mreža je objavilo  pregled obstoječih ponudnikov in aktivnosti a ranljive ciljne skupine v Mestni občini Velenje

Pregled se je pripravil na osnovi analize sekundarnih virov, spletnih predstavitev in socialnih omrežij, ki jih navajajo organizacije in institucije kot njihov glavni komunikacijski in informacijski kanal. V analizi so zabeležene vse aktivnosti (stanje na dan 30.11.2020), ki jih imajo posamezne organizacije in institucije navedene. V prilogi dokumenta so navedeni vsi kontakti analiziranih subjektov, kar omogoča hitrejši dostop do posamezne organizacije oziroma institucije. 

Več informacij o strateškem partnerstvu najdete na spletni strani Zavoda Uspešen.si.