Strateško partnerstvo Mreža – Razvoj novih programov

03.09.2021
Strateško partnerstvo Mreža – Razvoj novih programov

Strateško partnerstvo Mreža konstantno nadgrajuje obstoječe programe in razvija nove ter nudi različna usposabljanja, mentorstva in prenose dobrih praks za ranljive ciljne skupine.

Tokratno druženje, ki so se ga udeležili Mladinski center Dravinjske Doline iz Občine Slovenske Konjice, Zavod Vozim iz Mestne občine Celje in Društvo Novus ter Zavod Uspešen.si iz Mestne občine Velenje, je bilo namenjeno analizi novih pristopov in inovativnih konceptov za specifično ranljivo ciljno skupino mladih.

Veselimo se nadaljnjega kakovostnega sodelovanja, ki je trajnostno naravnano in vsekakor vključuje tudi druge različne deležnike iz okolja.

Več o strateškem partnerstvu Mreža najdete na tej povezavi.

 

Aktivnosti partnerstva Mreža sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru JR za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019.