Študijski krožek "Govoriš medkulturno"

13.01.2017
Študijski krožek

 

V Sloveniji beležimo porast prihoda mešanih migrantskih tokov, s tem pa se je povečal tudi strah prebivalstva pred drugimi kulturami.

Zato želimo v okviru študijskega krožka »Govoriš medkulturno« prebivalce Savinjske in Koroške regije, spodbuditi, da se začno zavedati, da je medkulturnost med nami ter da druge kulture postajajo naš vsakdan. Na študijskem krožku »Govoriš medkulturno« bomo spoznavali in pridobivali znanja iz različnih kultur tako evropskih kot svetovnih držav. Večji poudarek bomo namenili spoznavanju običajev, navad ljudi držav Bližnjega vzhoda (npr. Irak, Sirija, Turčija, Egipt).

V sklopu naših srečanj bomo pripravili različne ustvarjalne, fotografske, idr. delavnice, kjer bodo udeleženci ustvarjali različne izdelke, poskušali v objektiv ujeti različne zgodbe na temo medkulturnosti. Na zaključnem srečanju bomo pripravili razstavo, kjer bodo udeleženci razstavili svoje ustvarjalne izdelke, fotografije in katera bo odprta za prebivalstvo lokalnega okolja.

Prebivalstvo lokalnega okolja na področju Savinjske regije bomo skozi različne aktivnosti ozaveščali o sprejemanju drugačnosti in pomenu socialne vključenosti drugih kultur v lokalno okolje. S študijskim krožkom »Govoriš medkulturno« bomo tako prispevali k povečanju socialne vključenosti in lažjo integracijo v lokalno okolje drugim skupinam, ki gojijo drugačen jezik in kulturo ter tako prispevali k večji družbeni povezanosti in socialni vključenosti vseh skupin prebivalcev v lokalnem okolju.

Udeležba je brezplačna. Sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

              

Za več informacij kliknite tukaj.

Lepo vabljeni.

Kontaktne informacije:

dr. Selma Filipančič Jenko, odgovorna oseba in mentorica študijskega krožka

T: 041 33 84 84

E: selma.filipancic@zavod-uspesen.si