Študijski krožek "Reci NE Sovražnemu govoru"

09.01.2017
Študijski krožek

 

V Sloveniji je med ljudmi zaznati vedno več sovražnega govora. Pomembno je, da se znamo s tem soočiti, biti strpni do drugačnosti in upoštevati barvitost mnenj, prepričanj, pogledov, poklicev, jezikov, narodov, ras in verstev.

Cilji študijskega krožka so:

-  seznaniti in ozavestiti prebivalce lokalnega okolja o sovražnem govoru med ljudmi,

-  spoznati oblike in negativne posledice sovražnega govora,

-  prispevati k večji strpnosti in nenasilju med prebivalstvom v lokalnem okolju, 

-  seznaniti se s primeri oseb, ki imajo neprijetne izkušnje na področju diskriminacije.

Skozi srečanja bomo spoznavali različne oblike in primere neenakega obravnavanja, ki se nanaša na razlikovanje na podlagi osebnih okoliščin (spol, rasa, starost, barva kože, invalidnost, zdravstveno stanje, versko in politično prepričanje, nacionalno poreklo, družinski status, spolna usmerjenost ipd. Prebivalce lokalnega okolja bomo seznanili s sovražnim govorom, s kršitvijo človekovih pravic in ozavestili problematiko sovražnega govora ter na tak način prispevali k večji strpnosti do drugačnosti, predvsem v lokalnem okolju Savinjske in Koroške regije.

Udeležba je brezplačna. Sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

              

Za več informacij kliknite tukaj.

Lepo vabljeni.

Kontaktne informacije:

dr. Selma Filipančič Jenko, odgovorna oseba

Snježana Lekić, mentorica študijskega krožka

T: 041 33 84 84

E: selma.filipancic@zavod-uspesen.si